Har du lyst til å jobbe hos oss? 

Vi er pr. i dag ca. 135 ansatte fordelt på døgnavdeling, poliklinikk, dagavdeling, og teknisk/merkantil avdeling. Vi har et godt fag- og arbeidsmiljø. Her har vi mange dyktige medarbeidere fra ulike yrkesgrupper.Vi ønsker primært søknader på utlyste stillinger, men det er også mulig å registrere åpen søknad her. Det vil ikke bli gitt tilbakemelding på mottatt åpen søknad.Aktuelle utlyste stillinger vises under. Følg lenken for hele utlysningsteksten og søknadsinformasjon.Har du spørsmål av mer generell art i forhold til jobbsøk, er du velkommen til å ta kontakt: Torill Bakke tlf.: 55 61 82 00.

Lege i spesialisering (LiS) St.nr.07 / Id nr. 5447 - Solli DPS


Poliklinikken på Solli har 30 stillinger med stor faglig bredde og hovedtyngden er spesialister. Vi har to allmennpsykiatriske team, et rehabiliteringsteam og et ambulant team. Behandlingstilbudet gis både individuelt og i gruppe. Vi samarbeider tett med de andre avdelingene på DPS-et. Døgnavdelingen ved Solli består av en allmennpsykiatrisk og en rehabiliteringspost med til sammen 20 senger. I tillegg til overleger, LiS-leger, psykologspesialister, sykepleiere og hjelpepleiere med videreutdannelse er det er knyttet fysioterapeut, sosionom og farmasøyt til begge. Dagavdelingen gir utvidet poliklinisk behandling i grupper. Behandlingen er tverrfaglig og følger godt dokumenterte behandlingsprogram. Dagavdelingen sitt tilbud er rettet mot mennesker med langvarige eller tilbakevendende angst- og stemningslidelser, samt personlighetsproblematikk. Tilbudet er utformet for å kunne ivareta komplekse problemstillinger på flere arenaer i livet samtidig. Avdelingen har og tidsavgrensede gruppetilbud for pasienter med panikklidelse og tilbakevendende depresjon samt sammensatt angst-depresjonsproblematikk.


Søknadsfrist:24.07.2017


Psykomotorisk fysioterapeut ved dagavdelingen - Solli DPS


Dagavdelingen har 24 ansatte inkludert 3 fysioterapeuter, og er en avdeling for tverrfaglig og sammensatte behandlingstilbud. Mye av behandlingen foregår i grupper, og tverrfaglig samarbeid er sentralt i virksomheten. Vi holder til i lyse, nye lokaler med gode behandlingsrom til psykomotorisk individuell behandling og gruppebehandling. Behandlingen følger godt dokumenterte behandlingsprogram. Dagavdelingen sitt tilbud er rettet mot mennesker med langvarige eller tilbakevendende angst- og stemningslidelser, samt personlighetsproblematikk. Tilbudet er utformet for å kunne ivareta komplekse problemstillinger på flere arenaer i livet samtidig. Avdelingen har og tidsavgrensede gruppetilbud for pasienter med panikklidelse og tilbakevendende depresjon samt sammensatt angst-depresjonsproblematikk. Fysioterapeutene har et godt fagmiljø, og bidrar i tilpasning av fysisk aktivitet og trening, både individuelt og i grupper, og i klinisk forskning.


Søknadsfrist:18.08.2017